Cultuurzoeker voor onderwijs

Held&Bloem Producties

Schaduwkunst voor kleuters

Omschrijving

Wil je met kleuters aan de slag met techniek en ontluikende meetkunde? Wil je een vorm vinden om makersonderwijs in de klas te brengen? Dan is de schaduwdoos voor jouw school! (en het is nog corona-proof ook ;-) 

De schaduwdoos is een kist waarmee schimmenspel, experimenteren, creëren, meten en verhalen maken mogelijk worden in een onverduisterd klaslokaal. De schaduwdoos kan worden ingezet als een flexibele hoek. Met de meegeleverde schaduwgevers, schaduwpuzzels en filmpjes kun je er direct mee aan de slag. De trailer legt precies uit wat de schaduwdoos inhoudt.

Bij deze activiteit komt de schaduwdoos in de klas voor een periode van 4 weken. Deze wordt geleverd inclusief digitale kick-off, schaduwgevers, schaduwpuzzels en inspiratiefilmpjes.

Algemene informatie

Uitvoerende(n)
Held & Bloem producties
Tijdsduur activteit
Anders
Locatie
Op school
Discipline
Beeldende kunst
Doelgroep
PO - Groep 1 en 2, Speciaal onderwijs
Leerdoel
De kinderen experimenteren met beginnende meetkunde, krijgen inzicht in schaduwen en leren verhalen maken.
Productvorm
Leskoffer
Rol leerlingen
Actief
Aansluiting vakken
Handvaardigheid, Kunst, Natuurtechniek, Rekenen, Taal
School dient te zorgen voor
De kick-off wordt digitaal gedaan. Aan de hand van een filmpje wordt de schaduwdoos aan de klas gepresenteerd.
Lesstof vervangend
- Nee -
Onderdeel van leerlijn
- Nee -
Speciaal onderwijs
- Ja -
Begeleiding door school nodig
- Ja -
Geschikt voor buitenschoolse opvang
- Ja -
Sluit aan op kerndoel
PO: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en te communiceren.
Kostprijs
110,00