Cultuurzoeker voor onderwijs

Privacy

Privacy disclaimer

Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand.
Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.
Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over activiteiten van K&C en informatie aangaande Cultuuractief.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie, stuurt u dan een mail naar info@kunstencultuur.nl.

Klachtenprocedure

Indien u zich wenst te beklagen over bijdragen/berichtgeving op onze internetsites, kunt u uw klacht kenbaar maken aan info@kunstencultuur.nl.