Cultuurzoeker voor onderwijs

Grote Broer Kunsteducatie

Sound Design

Omschrijving

Hebben je leerlingen de film de Griezelbus weleens gekeken? Een erg spannende film. Dit komt niet alleen door het beeld, de muziek en de gesprekken, maar ook door de geluidseffecten die worden toegevoegd.Deze zijn onmisbaar voor de impact van scènes. De leerlingen leren tijdens de workshop Sound

De workshop start met het bekijken van een korte documentaire. De leerlingen krijgen zo een idee van Sound Design van de eerste tekenfilms tot de modernste games. De functie van geluid wordt uitgelegd en de leerlingen leren hoe je op basis van geluid een fictieve wereld kan creëren. Vervolgens kijken de leerlingen een korte animatie-film van een robot waarvoor ze zelf al het geluid gaan opnemen! Met behulp van een iPad en een kist vol attributen maken ze een script en nemen ze al hun bedachte geluiden op. Aan het einde van de les bekijken ze de verschillende resultaten.

Algemene informatie

Uitvoerende(n)
Grote Broer Kunsteducatie
Tijdsduur activteit
Dagdeel
Locatie
Op school
Discipline
Mediakunst, Muziek
Doelgroep
PO - Groep 7 en 8
Leerdoel
Leerlingen leren de functie van geluid in een film.
Leerlingen leren onderscheid te maken tussen muziek en geluid en de wijze waarop het ingezet kan worden.
Leerlingen leren technieken om geluid onder film te monteren.
Leerlingen leren met geluid de impact van film te vergroten en ondersteunen.
Productvorm
Workshop/gastles
Rol leerlingen
Actief
Aansluiting vakken
Muziek
School dient te zorgen voor
Een ruim lokaal met voldoende tafels en stoelen. Er is een smart- of digiboard aanwezig met geluid en toegang tot internet. Tevens is er wifi-toegang nodig voor onze iPads.
Lesstof vervangend
- Nee -
Onderdeel van leerlijn
- Nee -
Speciaal onderwijs
- Nee -
Begeleiding door school nodig
- Ja -
Geschikt voor buitenschoolse opvang
- Ja -
Deelnemers maximaal
30
Sluit aan op kerndoel
PO: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en te communiceren.
Kostprijs
350,00
Meerprijs
100,00
Toelichting meerprijs
Elke volgende workshopronde, gegeven op dezelfde dag door dezelfde docent.