Cultuurzoeker voor onderwijs

Bert op 't Ende speelt

Kleurtoneel

Omschrijving

Kleurtoneel - drama en theater voor het basisonderwijs. Een boek vol opdrachten om met toneelspel in te kleuren.  

Kleurtoneel biedt spelplezier voor leerlingen en geeft leerkrachten inzicht in het structureren van drama in werkvormen. Speloefeningen en spelvormen zijn verdeeld over verschillende leeftijden. Er wordt gespeeld op basis van verhalen en personages uit de literatuur: sprookjes van Andersen (groepen 1 en 2), dokter Dolittle die met dieren praat (groepen 3 en 4), Don Quichot die een ridder wil zijn (groepen 5 en 6), en beroemde personen uit de geschiedenis of actualiteit (groepen 7 en 8). De opbouw vormt een leerlijn die aansluit bij leerplankader en competenties op het gebied van drama, zoals beschreven voor het primair onderwijs. Er worden doelen gesteld aan de spelvaardigheid. Daarnaast wordt vakoverstijgend gewerkt. Op de koop toe komen positieve zaken als groepsbinding en sociale vaardigheid op gang. Het boek opent met een heldere uitleg over toneelspel en spelvaardigheid en sluit af met een overzicht van kerndoelen en vaardigheden voor de 21e eeuw die aan bod komen.

Bert op 't Ende verzorgt aan de hand van Kleurtoneel teamtraining en coaching voor leerkrachten. 

Algemene informatie

Uitvoerende(n)
Bert op 't Ende
Tijdsduur activteit
Minder dan een dagdeel
Locatie
Op school
Discipline
Theater
Doelgroep
PO - Groep 1 en 2, PO - Groep 3 en 4, PO - Groep 5 en 6, PO - Groep 7 en 8, PO Leerkrachten
Leerdoel
Deskundigheidsbevordering drama voor leerkrachten in het primair onderwijs
Productvorm
Boek/CD/DVD/Blu-ray, Workshop/gastles
Rol leerlingen
Actief, Reflectief
Aansluiting vakken
Bewegingsonderwijs, Drama, Geschiedenis, Kunst, Natuur, Nederlands, Taal
School dient te zorgen voor
Speellokaal
Lesstof vervangend
- Nee -
Onderdeel van leerlijn
- Ja - 'Kleurtoneel' bevat opdrachten die een leerlijn drama kunnen invullen.
Speciaal onderwijs
- Ja -
Begeleiding door school nodig
- Nee -
Geschikt voor buitenschoolse opvang
- Ja -
Sluit aan op kerndoel
PO: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en te communiceren.
PO: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
PO: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Kostprijs
22,50