Cultuurzoeker voor onderwijs

QUENO Sportopleidingen

Scholing PO leerkracht Dansexpressie (Kleuterdans)

Omschrijving

Krijg in één dag inzicht hoe je kunt werken met dansexpressie. Verdieping voor Kleuterdans tevens geschikt voor een grotere doelgroep. Geef kinderen de kans om zichzelf te zijn met deze dansvorm waarbij ieder kind altijd 'goed' is in wat het doet. Om Kleuterdans aan te bieden hoef je

Kleuterdans is een dansles waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Tijdens de dagopleiding leer je hoe je dansles kunt geven aan kleuters. Je leert werken met een combinatie van dansexpressie en kinderdans. Fantasie speelt een grote rol tijdens Kleuterdans. Het is je doel om te leren hoe je kleuters kunt prikkelen tot nieuwe bewegingen, fantasie en een eerste basis te leggen voor dans (ritme, muziek, techniek). In de Kleuterdansles worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd tot ontwikkeling van motoriek, coördinatie, kracht en fantasie in bewegen. Dansexpressie geeft elk kind de ruimte om zichzelf te ontwikkelen binnen hun eigen niveau. Kinderdans stimuleert de dansontwikkeling, ritme, maat houden en danstechniek. Tijdens Kleuterdans wordt ongeveer 80% van de tijd besteed aan dansexpressie en 20% aan kinderdans. Door de op de doelgroep aangepaste lesopbouw en lesinhoud kunnen de kleuters heel goed geboeid blijven ondanks de korte spanningsboog. Bij Kleuterdans dansen de kinderen in een fantasie wereld "Bij de koning van dansland". Binnen dit thema is alles mogelijk. Tijdens de opleiding leer je hoe je hier mee kunt werken.

Inhoud: Praktijk en theorie Dansexpressie, Kinderdans, Lesopbouw, Ontwikkeling van het kind, Lessenreeksen, Verhaallijn voor de les Lesvoorbereiding, Muziek gebruik en werken met een tamboerijn, Thema's en jaarplan maken

Inbegrepen Syllabus en certificaat QUENO Opleidingen.

Doelstelling voor de studenten

De opleiding leidt leraren op om kleuterdans lessen te geven en kleuterdans kunnen inzetten tijdens korte spel en ontspanningsmomenten in de klas. Leraren leren dansexpressie te gebruiken om thema’s, reken- en taalontwikkeling te ondersteunen. De opleiding biedt leiding uit de kinderopvang de juiste handvatten om dansante activiteiten in te zetten in de opvang.

Doelgroep opleiding

Opleiding voor leraren P.O. die werken met groep 1 en 2, leraren S.B.O. en L.O. leraren, leiding BSO, KDV, Yoga-, dans- en sportdocenten.

Werkwijze en tijdsindeling

In de opleiding leert de leraar om gedegen dansles te geven of onderdelen van de les in te zetten in de klas. De opleiding bestaat uit 12 contacturen en 18 zelfstudie uren. De contacturen zijn twee opleidingsdagen welke beginnen met een college (1,5 uur) met daarin aandacht voor achtergronden en onderzoeken welke betrekking hebben op dans en de jonge doelgroep. Vervolgens wordt theorie en praktijk samengebracht waarna er veel aandacht is voor het werkelijk lesgeven. Inleven in de belevingswereld van kleuters en bewegen als kleuters, maken het geheel tot een zeer inspirerende scholing.

Kinderopleidingen bij QUENO Opleidingen

Motorische ontwikkeling

Kinderen verkennen en ontdekken de wereld door te bewegen en deze te ervaren. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn dan leeftijdsgenootjes kunnen moeite hebben om goed mee komen met het spelen op straat of op het schoolplein. Hierdoor kan een sociaal isolement ontstaan. Dit heeft invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dansexpressie is hierbij een uitkomst omdat er met het lijf ervaren wordt en er vele ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden. Met behulp van dans wordt de ontwikkeling op motorisch gebied gestimuleerd. De kinderen maken kennis met nieuwe en uitdagende bewegingen. Spelenderwijs verbeterd de motoriek. Coördinatie wordt gestimuleerd door bewust gekozen bewegingsvormen die aangeboden worden tijdens het dansen. Door te werken met dansexpressie is de les ook zeer goed te vertalen naar andere doelgroepen als kinderen met een retardatie of psychomotore retardatie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het samen bewegen met leeftijdsgenoten bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen maken contact met elkaar tijdens dans. Sommige onderdelen zijn meer gericht op het individu, onderdelen met elkaar bevorderen het samenspel. Bij dans leert een kind zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien via expressie. Er wordt op een positieve manier gewerkt aan het zelfvertrouwen. Een veilige dansomgeving (bij de koning van dansland) levert hierin een grote bijdrage.

Creatieve ontwikkeling

Dit gebied wordt geprikkeld doordat kinderen bewegingen van de docent of andere kinderen zien en daardoor zelf weer tot nieuwe bewegingen komen. Tijdens de danslessen worden kinderen uitgedaagd zelf nieuwe bewegingen te ontwikkelen. Dansexpressie, fantasie stimulatie en kleine opdrachten stimuleren de creativiteit van de kinderen. De creatieve ontwikkeling draagt bij aan het zelfstandig zijn en het oplossen van problemen. Daarnaast leren kinderen door middel van fantasie de wereld om zich heen kennen en ervaren.

Muzikale ontwikkeling

Kinderen voelen letterlijk de muziek in hun lijf door te bewegen op muziek. Het spelen met bewegingen en dansen op muziek zijn vormen van communicatie tussen de volwassene en het kind en tussen kinderen onderling. Kinderen ontwikkelen maat- en ritmegevoel tijdens het dansen.

Verstandelijke ontwikkeling

Er wordt een beroep gedaan op het geheugen van kinderen door het onthouden van dansbewegingen en vormen. Via de bewust gekozen muziek wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren nieuwe woorden door het luisteren naar en meezingen met liedjes. Tijdens kinderdans werken we ook met Engelse liedjes. Taalontwikkeling wordt gestimuleerd door thema’s binnen de dansexpressie. Woorden en ook rekenen kunnen een rode draad vormen van de een dansles.

Zintuiglijke ontwikkeling

Muziek prikkelt de zintuigen. Kinderen leren te luisteren naar muziek. Ze zien bewegingen van anderen en zichzelf en voelen en ervaren met hun eigen lijf wat dansen en bewegen op muziek met je doet.

Link naar de opleiding | Link naar andere kinderopleidingen

Algemene informatie

Uitvoerende(n)
QUENO Sportopleidingen
Tijdsduur activteit
Hele dag
Locatie
Op locatie, In overleg
Discipline
Dans
Te boeken in
Midden-Drenthe
Doelgroep
PO - Groep 1 en 2, PO - Groep 3 en 4, PO - Groep 5 en 6, PO - Groep 7 en 8, Speciaal onderwijs, PO Leerkrachten
Productvorm
Anders
Rol leerlingen
Actief
Aansluiting vakken
Bewegingsonderwijs, Dans, Drama
Lesstof vervangend
- Ja - Bewegingsonderwijs
Onderdeel van leerlijn
- Nee -
Speciaal onderwijs
- Ja -
Begeleiding door school nodig
- Nee -
Geschikt voor buitenschoolse opvang
- Ja -
Sluit aan op kerndoel
PO: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en te communiceren.
Kostprijs
395,00