Cultuurzoeker voor onderwijs

Duiker en de Vries

Beestenboel

Omschrijving

Dieren timmeren van stukjes hout en enkele aanvullende materialen.

Uit de bak met reststukken hout zoeken leerlingen onderdelen voor hun dieren. Ze ordenen de stukken tot  een aansprekend dier. Dan gaan ze alles vastzetten met spijkers  en/of lijm. Als laatste maken ze het dier af door details toe te voegen met allerlei materialen. 

Algemene informatie

Uitvoerende(n)
Johannes de Vries
Tijdsduur activteit
Anders
Locatie
Op school
Discipline
Beeldende kunst
Te boeken in
Bedum, Groningen stad, Haren, Leek, Ten Boer, Winsum, Zuidhorn
Doelgroep
PO - Groep 1 en 2, PO - Groep 3 en 4
Productvorm
Workshop/gastles
Rol leerlingen
Actief
Aansluiting vakken
Handvaardigheid, Kunst, Natuur, Natuurtechniek
Lesstof vervangend
- Nee -
Onderdeel van leerlijn
- Ja -
Speciaal onderwijs
- Ja -
Begeleiding door school nodig
- Nee -
Geschikt voor buitenschoolse opvang
- Ja -
Sluit aan op kerndoel
PO: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en te communiceren.
Kostprijs
62,50
Prijs per leerling
1,50